เงื่อนไขการให้บริการ

ก่อนจะใช้บริการกัน อ่านตรงนี้ทำความเข้าใจกันก่อนครับ สงสัยอะไรกรุณาสอบถามให้เข้าใจก่อน
“การโอนเงินเข้าบัญชีของร้านแปลว่าตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

1. ลัดฟ้าพรีออเดอร์เป็นร้านรับฝากซื้อของแทนลูกค้า เปรียบเสมือนลูกค้าซื้อของด้วยตัวเอง หากมีปัญหากับผู้ขายทางร้านจะเจรจาให้ตามที่ลูกค้าร้องขอจนกว่าจะแก้ปัญหาได้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทางร้านจะไม่ชดใช้แทนผู้ขายไม่ว่ากรณีใดๆ

2. เมือลูกค้าตกลงสั่งซื้อสินค้าแปลว่าลูกค้าได้อ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจกับสภาพของสินค้าและเงื่อนไขของผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ให้ทางร้านหาสินค้าให้และทางร้านส่งลิงค์กลับไปให้ลูกค้าพิจารณา การที่ลูกค้าตอบตกลงสั่งนั่นก็แปลว่าลูกค้ารับทราบถึงสภาพสินค้าและเงื่อนไขต่างๆของผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ถ้าสินค้ามาไม่ตรงกับรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้ทางร้านจะดำเนินการติดต่อผู้ขายตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ถ้าความผิดพลาดนั้นเกิดจากลูกค้าไม่ได้สนใจใส่ใจรายละเอียดที่ผู้ขายได้เขียนไว้แบบนี้ทางร้านไม่รับผิดชอบครับ

3. เมื่อมีเหตุใดๆก็แล้วแต่ ที่ทำให้ผู้ขายคืนเงินลูกค้า (refund) ทางร้านจะคืนให้ตามเรทที่ธนาคารคืนมาให้ ซึ่งมันจะไม่เต็มจำนวนตามที่ลูกค้าโอนมาแน่นอน ลูกค้าอาจต้องรอสัก 2-3 วัน เพื่อให้เสตทเม้นท์โชว์ในระบบธนาคาร สำหรับสินค้าจากประเทศอื่นๆที่ทางร้านคิดค่าบริการฝากซื้อ ทางร้านจะไม่คืนเงินค่าบริการให้นะครับ ทางร้านทำงานให้ลูกค้าไปแล้วและสมควรได้ค่าแรงตามที่แจ้งไว้ก่อนซื้อ แต่มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ผู้ขายคืนเงิน (refund) ทางร้านถือว่าเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 ครับ

4. ถ้าต้องมีการส่งของกลับไปยังผู้ขายเพื่อขอเงินคืน ค่าส่งกลับลูกค้าต้องเป็นผู้ออก ฉะนั้นก่อนสั่งอะไร ตรวจสอบดูให้ถ้วนถี่ครับ

5. การโอนเงินคืนให้ลูกค้า ถ้ามีค่าธรรมเนียมการโอน ทางร้านจะหักค่าธรรมเนียมนั้นจากยอดเงินที่ต้องโอนให้ลูกค้าครับ

6. การฝากประมูลของ ลูกค้าต้องโอนเงินตามจำนวน max bid ที่ลูกค้าตั้งไว้มาก่อน หลังจบแล้วทางร้านจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทราบอีกที หรือ คืนเงินให้เต็มจำนวน(ไม่คิดค่าบริการ) กรณีไม่ชนะประมูล แต่จะหักค่าโอนตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้า

7. ทางร้านให้บริการประมูลฟรี แบบสไนเปอร์(ใช้โปรแกรมบิดให้ก่อนหมดเวลา 5 วินาที) อาจมีบ้างที่โปรแกรมที่ทางร้านใช้มัน bug หรือ error ทำให้อดได้ของหรือประมูลไม่สำเร็จ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องอะไรกับทางร้านได้นะครับ และทางร้านต้องขออภัยไว้ในบางโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ

8. การนำเข้าสินค้าลักษณะนี้ บางครั้งอาจโดนกักสินค้าเพื่อตรวจสอบและอาจใช้เวลานานถึงนานมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ลูกค้าโปรดเข้าใจว่าทางร้านตั้งใจและพยายามตามสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  ฉะนั้นหากลูกค้าตกลงสั่งสินค้าถือว่าลูกค้ายอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ และทางร้านไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณีสินค้าล่าช้าทุกกรณี

9. กรณีสินค้าชำรุด/สูญหาย เนื่องจากการขนส่งของทางร้าน ทางร้านจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามสมควรหรือตามมูลค่าของสินค้านั้นๆ แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

10. กรณีของมาแล้วและทางร้านได้แจ้งค่าส่งให้ลูกค้ารับทราบแล้วแต่ลูกค้าไม่มารับของภายใน 90 วัน ทางร้านสงวนสิทธิ์นำสินค้าไปจำหน่ายทอดตลาด

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.